Polityka prywatności serwisu www.sukcestoja.pl

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu pod adresem www.sukcestoja.pl (dalej: „Serwis”) jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie (ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa) wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000653164 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można szybko i efektywnie kontaktować przy wykorzystaniu poczty elektronicznej konferencja@sukcespisanyszminka.pl lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@sukcespisanyszminka.pl.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);
  3. gromadzenie logów serwera www.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

II. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w udostępnionych formularzach: formularzu zapisu na Newsletter oraz formularzu zapisu na wydarzenie online. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Znajduje to zastosowanie do wszystkich formularzy, które znajdują się lub w przyszłości znajdą się w Serwisie.
 2. Dane osobowe przekazane przez użytkownika w formularzu zapisu na Newsletter są przetwarzane przez Administratora w celu przesyłania informacji w postaci wiedzy biznesowej, zawodowej i psychologicznej, informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora i nowościach w serwisach SukcesPisanySzminka.pl i SukcesToJa.pl oraz informacji handlowych, na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przekazane w formularzu zapisu na Newsletter będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Zgodę można cofnąć przesyłając informację o cofnięciu zgody np. na adres konferencje@sukcespisanyszminka.pl lub iod@sukcespisanyszminka.pl. Dane te możemy przekazywać podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do wysyłki Newslettera.
 3. Dane osobowe przekazane przez użytkownika w formularzu zapisu na webinar są przetwarzane  przez Administratora w celu zapisu na webinar, wysłania przypomnienia o webinarze oraz do obsługi sprzedaży usługi webinaru – na podstawie niezbędności dla wykonania umowy uczestnictwa w webinarze, a w zakresie obsługi transakcji i umowy – w celu jej rozliczenia na podstawie niezbędności obowiązku ciążącego na Administratorze, jak również – w zakresie komunikacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane te będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisu na webinar. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie na webinar w zakresie obsługi płatności jest PayU dokonujący obsługi tej transakcji. Dane użytkownika podane w celu zapisu na webinar i dotyczące obsługi transakcji mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do organizacji webinaru oraz obsługi transakcji i umowy (usługi księgowe, usługi prawne) – webinary są organizowane przy użyciu platformy Clickmeeting https://clickmeeting.com/pl (Clickmeeting pełni rolę procesora danych osobowych na zlecenie Fundacji jako Administratora).
 4. Dane te będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisu na webinar. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie na webinar w zakresie obsługi płatności jest PayU dokonujący obsługi tej transakcji. Dane użytkownika podane w celu zapisu na webinar i dotyczące obsługi transakcji mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do organizacji webinaru oraz obsługi transakcji i umowy (usługi księgowe, usługi prawne) – webinary są organizowane przy użyciu platformy Clickmeeting https://clickmeeting.com/pl (Clickmeeting pełni rolę procesora danych osobowych na zlecenie Fundacji jako Administratora).
 5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności i wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 6. Dane podane dobrowolnie w formularzach lub w inny sposób mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych, świadczących usługi informatyczne lub marketingowe.
 7. Administrator ma prawo przekazywać przekazane przez użytkownika dane tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług niezbędnych do utrzymywania strony internetowej oraz świadczenia oferowanych na niej usług, w tym usług informatycznych i marketingowych.
 8. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 9. W przypadku przekazywania danych poza obszar EOG Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i stosuje standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 10. W zakresie ochrony danych osobowych użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: konferencje@sukcespisanyszminka.pl lub adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@sukcespisanyszminka.pl.

III. Przetwarzanie innych danych
Poza danymi przekazanymi bezpośrednio w serwisie Administrator przetwarza również:

 1. dane przekazane w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji i w tym celu, przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie mogą być również przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy, a także w celach archiwizacyjnych i zarządzania relacjami przez okres działalności Administratora. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe;
 2. dane użytkowników, którzy wchodzą z Administratorem w interakcję na portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego konta lub dodanie się do wydarzenia.Poprzez interakcje Administrator może mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie użytkownik przekaże w wiadomości lub komentarzu. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji. Dane te przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe;
 3. dane identyfikacyjne i kontaktowe dziennikarzy oraz wydawców i osób współpracujących z Administratorem przy różnych projektach, które pozyskane zostały bezpośrednio od nich, redakcji lub z publicznie dostępnych źródeł oraz dane osób komunikujących się z Administratorem w zakresie realizacji projektów lub organizacji wydarzeń.Dane te przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci informowania o działalności Administratora przez okres jego działalności. Dane te mogą być przekazywać jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji i przekazywania informacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe;
 4. dane identyfikacyjne i kontaktowe użytkowników Serwisu i uczestników wydarzeń Administratora w celu marketingu usług Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych.Przechowujemy te dane przez okres realizacji odpowiedniego celu, przy realizacji którego pozyskaliśmy dane (wskazany wyżej w niniejszej Polityce). Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia działań marketingowych. Osoba, która otrzymuje te treści może w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym, m.in. wysyłając wiadomość na adres konferencje@sukcespisanyszminka.pl lub iod@sukcespisanyszminka.pl.
 5. W ramach prowadzenia Serwisu i świadczenia usług przez Administratora, Administrator może korzystać z dostawców usług internetowych spoza obszaru EOG (np. dla organizacji webinaru lub kursu online albo innego wydarzenia), który dla celu świadczenia tej usługi lub realizacji celów wskazanych w Polityce prywatności powyżej niezbędne może być przekazanie danych osobowych użytkowników. W takim przypadku zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w tym dbamy o stosowanie standardowych klauzul umownych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

IV. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. prowadzenia remarketingu w sposób opisany niżej.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www wchodzących w skład Serwisu. W przypadku wyłączenia plików cookies niemożliwe będzie korzystanie z niektórych Usług oraz indywidualnych ustawień Użytkownika.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe.
 8. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, dla zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych usług w Serwisie. W tym celu korzysta z narzędzi Google Analytics. W celu zablokowania wykorzystywania danych w Google Analitycs Użytkownik może zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. Gromadzimy anonimowe dane dotyczące odwiedzin na naszych stronach i analizujemy je korzystając z Google Analytics. Narzędzie to nie udostępnia nam danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby.
 11. Na stronie korzystamy z remarketingu Google, dzięki któremu możemy wyświetlać użytkownikowi reklamę na innych stronach w sieci reklamowej Google. Funkcja remarketingu jest możliwa poprzez korzystanie z plików cookies – nie pozwalają nam one na identyfikację konkretnej osoby. Zapoznaj się z polityką prywatności Google.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 13. W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.
 14. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 15. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Prawa oraz zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator oświadcza również, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Użytkownik w stosunku do przekazanych Administratorowi danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.
 3. W zakresie ochrony danych osobowych użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: konferencje@sukcespisanyszminka.pl lub adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@sukcespisanyszminka.pl.